• ADDRESS
    No.41,Nan-hi Road, Taipei City, Taiwan
  • TEL
    02-23880600
  • FAX
    02-23893126

MRT/
Danshui Line to Chiang Kai-Shek Memorial Hall (Exit at No. 1 or 2)
Xiaonanmen Line to Xiaonamen (Exit at No. 3)

BUS/
1. No. 243, 248, 262, 304, 706: to "Zhong Zheng Second Police District".
2. No. 1, 204, 630: to "ChienKuo High School".
3. No. 3, 5, 18, 38, 227, 235, 241, 295, 662, 663: to "Nanchang Road Sec.1".
4. No. 242, 624, 907, Heping MainLine, BL28: to "Botanical Garden".